РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМА
Постапката за регистрирање, односно отворање на нова фирма, никогаш не била поедноставна.

ИНСТРУКЦИИ И ПОДДРШКА КАКО ДА ОТВОРИТЕ ВАША ФИРМА

Постапката за регистрирање, односно отворање на нова фирма, никогаш не била поедноставна. Ние ви нудиме детален опис, инструкции и поддршка како да ја отворите вашата нова фирма.
Регистрацијата на фирми се врши само со лична карта, со добро расположение за време на состаноците за консултација.
Искуството што го поседува тимот на Партнер Плус ви дава сигурност и стабилност за вашата компанија и сметководство.

ЧЕКОРИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВА ФИРМА:

1.  Потребни информации:
2.  Испорака на слики од опремата што влегува во основачкиот влог на фирмата
3. Потпишување на изјава за сопственост (дека вложената опрема е во сопственост на основачот на фирмата – со заверка на нотар) за основачкиот влог, потпис и на останата припремена документација и акти за регистрирање на фирмата
4. Целата пополнета документација ние (ПАРТНЕР ПЛУС) ја поднесуваме во Централен регистар, и со тоа се врши регистрација на новиот правен субјект за САМО 1 (еден) ден.