КОНТАКТ
Стапете во контакт со нас

Пишете нѝ порака

Јавете нѝ се

Партнер Плус ДООЕЛ Скопје е лиценцирано Друштво за сметководство и консалтинг услуги, основано во 2012 година со работно и практично искуство над 25 години, со физички и правни лица во РС Македонија и во странство.
+389 (0)2 2444 489

Следете нѐ на

Локација