АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Административните услуги кои Партнер Плус ги нуди на своите клиенти и соработници се однесуваат на:

Покрај веќе наведените административни услуги, нудиме и изработка на бизнис план. Самиот бизнис план претставува одговор на сите прашања, анализи и пресметки поврзани со започнување на вашиот бизнис. Врз основа на бизнис планот ќе се утврди начинот за развој на вашата компанија како и начинот за контрола и успешност на истата.